Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

El Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) forma part del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat científica es centra en alguns dels principals temes d'interès de la Geografia i les Ciències Socials, prenent com a principals àmbits de referència l'activitat turística, les mobilitats i els espais funcionalment complexos.

El GRATET orienta la seva recerca a l'estudi de les relacions entre les dinàmiques de canvi globals i les respostes locals, els seus efectes sobre la reestructuració de l'espai i la incidència de les polítiques públiques, la planificació i la governança en la reorganització del territori, tot aplicant tant mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives. És fonamental l'aplicació de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi específiques com els SIG.

Les principals línies de recerca que desenvolupen els seus membres/ investigadors són:

El Grup de Recerca està, en el conjunt del mapa de Grups de Recerca de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb el codi: 2021-SGR00657.