Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics

El Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) forma part del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat científica es centra en l'anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, en l'organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional. Aquestes investigacions es realitzen prenent com a objectes d'estudi Catalunya, el Mediterrani i, més recentment, Amèrica Llatina. Mitjançant l'ús de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi específiques com el SIG, desenvolupa treballs d'avaluació i simulació amb l'objectiu d'oferir serveis de planificació territorial i turística. 

Les investigacions de Grup de Recerca afronten alguns dels principals temes d'interès de la Geografia i les Ciències Socials en l'actualitat. En concret són:

El Grup de Recerca està, en conjunt del mapa de Grups de Recerca de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb el codi: 2017-SGR22.